Заминал Божинов на лагер с Парма. Николета се затъжила и решила да пристигне внезапно и да го изненада. Щом се видели, веднага скочили в хотелското легло и започнали да правят бурен секс. По едно време от съседната стая се чул вик: „Аре по-тихо де! Вече трета нощ не мога да спя от вас!“