Споко, не си виновен ти, от други свят е тя – стандартното проникване често не стига за един хубав клиторен оргазъм, от който да се раздрънчат стъклата на секцията в хола. С члена си трудно ще стимулираш директно клитора й (освен ако отгоре на основата му не ти е излязъл едър, люспест цирей), затова Господ ти е дал ръце и език. За да съкратиш про­цеса, й подари вибратор – чувстваме, че тя ще знае идеално какво се прави с него