Един гладен щъркел видял една змия и тутакси я глътнал цяла. Змията обаче била хитра, плъзнала се и му излязла отзад.
Щъркелът пак я глътнал, тя пак избягала и така няколко пъти. Най-накрая щъркелът се ядосал, глътнал змията, пъхнал си човката в гъза и злорадо си казал: „Ха сега циркулирай!”