Жена влиза в кухнята и вижда, че мъжът й дебне нещо с навит вестник в ръка.
– Какво правиш? – пита тя.
– На лов съм за мухи – отвръща той.
– И удари ли нещо?
– Две женски и една мъжка!
– Е, как пък ги разпозна? – учудва се жената.
– Двете бяха върху телефона, а едната върху кутийката с бира…