Каква е разликата между една фирма и едно дърво с маймуни?
Няма разлика. Маймуните, които са горе и гледат надолу, виждат само ухилени физиономии. Маймуните, които са долу и гледат нагоре, виждат само задници.