Катаджия спира кола, а зад волана – учителката му по български и литература от прогимназията.
– Здравейте, г-жо Иванова – казва ухилен той, – ето ви химикалка и лист, напишете 100 пъти фразата „Никога повече няма да влизам в забранена улица”