Мъж и жена решават да си измислят знак, ако много им се доправи секс, докато са на маса с други хора. Мъжът нарежда:
– Гледай сега – ако си навита, бъркаш под масата и ми дръпваш оная работа веднъж. Ако не си – дръпваш, да кажем, 60-65 пъти…