Във връзка с повсеместното инсталиране на скрити
фотокамери за регистриране нарушенията по пътищата,
КАТ обявява конкурс за назначаване на нови служители.
Задължително условие за кандидатите – перфектно
боравене с Photoshop. Възнаграждение – отлично.