Малкото камилче влиза посред нощ в спалнята на родителите си и моли за чаша вода.
– Втора чаша вода за този месец – учудва се баща му – да нe си хванала диабет?