Малкото мече вика на татко мечок:
– Тате, тате, айде пак куклен театър!
– Лягай там и спи, зима е – отвръща мечокът.
– Тате, айде бе, искам куклен театър!
Мечокът въздъхва, вади от ъгъла на бърлогата два човешки черепа, нахлузва ги на предните си лапи и с преправен глас казва:
– Гоше, ма тука има, айде да се прибираме, бахму майката… Аре и ти бе, путьо, кви мечки те гонят тебе, нали имаме пуш… А-а-а!