Млада двойка седи в киното на последния ред.
– Скъпа, вече цял час седим тук, а ти още не си ме целунала нито веднъж!
– Как, нали преди малко ти направих свирка!
– На мен ли?