Младеж и девойка се събуждат в леглото сутринта, след като са се изчукали.
– Ще се ожениш ли за мен? – пита тя.
– Охо, и на ти минахме вече…