Момченце влиза разплакано при майка си.
– Какво се е случило, синко? – пита го тя.
– Ами тате си удари палеца с чука в гаража…
– Ами ти защо плачеш?
– Защото се засмях…