Мутреса съветва своя приятелка:
„Ако се омъжиш за добър човек, цветът на бентлито му няма абсолютно никакво значение!”