На урок в началното училище.
На чина с Иванчо седи инспекторът. Учителката пише на дъската, но изпуска тебешира и се навежда да го вземе.
В същото време пита:
– И така, деца, какво имаме тук?
Иванчо вдига ръка и отговаря:
– Страхотен задник!
– Марш навън! Двойка! – изкрещяла учителката.
А Иванчо, преди да излезе, се обърнал към инспектора и му казал:
– А ти, като не знаеш, недей да подсказваш.