Мајка и два сина. Потекнувале од некое село. Така да после некоја година собрале некој динар и решиле да одат на одмор во Охрид. Но мајката, како попаметна, им рекла на децата дека кога ке одат на одмор во Охрид, да зборуваат на англиски, за да не разберат дека са селаци. По некое време, лежејќи на плажата, еден од синовите рекол (на англиски): "Хеј, мам, да се џотнам у вириштето?", а мајката на тоа одговорила: "НОУ! Сан ке ти измрзне куриштето!"