– Г-це, извинете за неудобния въпрос, ама на колко сте години?
– На 18 и няколко месеца.
– И колко точно месеца?
– Сто трийсет и четири