– казва съпругът на жена си. – Казват се „олимпийски” и са три вида – златен, сребърен и бронзов.
– И кой ще си сложиш довечера? – пита жената.
– Е как кой – златният! Аз съм номер 1! – отвръща мъжът.
– А защо не пробваш със сребърния? – пак пита тя. – Много ще е хубаво поне веднъж в тоя живот да свършиш втори