Орехът: Бахмааму, приличам на мозък.
Гъбата: А аз – на чадър.
Бананът: Моля ви, нека сменим темата