По празниците перничанин и софиянец се разхождат на село и виждат овца, която се е заклещила между две дървета със задницата към тях. Софиянецът си мисли: „Ех, тва ако беше жена…“ Перничанинът: „Ех, ако беше тъмно…“