Пътник преди излитане се обръща към стюардесата:
– Извинете, тук няма пликове за повръщане, може ли един?
– Господине, още не сме излетели, а вече ви е лошо!
– Не – навежда се той към нея и добавя шепнешком, – ама тая до мене ква е грозна, не е истина