В боя между хулиганите на Спартак и хулиганите на Зенит победиха хулиганите от ОМОН