Шеф на голяма фирма влиза за заседанието на управителния съвет и пита секретарката:
– Коя е първа точка от дневния ред?
– Разглеждане на CV-та на кандидатите за новооткрития пост – отвръща му тя и посочва към огромна купчина бумаги на масата.
Шефът отива до тях, взима половината и под изумените погледи на шефовете на отдели ги изхвърля в кошчето. След това потрива доволно ръцe и казва:
– Не може хора без късмет да бъдат назначени на толкова отговорна работа.