Симеон Дянков си поглежда джиесема и се сепва:
– А! Имам три пропуснати подслушвания!