Симеон Дянков паднал в една река. Ловящи риба наблизо деца му помогнали да излезе от водата и той предложил да им изпълни по едно желание.
– Искам фланелка на Спас Делев – казало първото дете.
– Готово – отговорил Дянков.
– Аз искам смартфон – казало второто, по-умно дете.
– Нямаш проблеми – отговорил Дянков.
– Аз пък искам хубава инвалидна количка – казало третото дете.
– Ама ти не си инвалид – учудил се Дянков.
– Ще стана, щом тате разбере, че съм ти спасил живота