След дискотека момче предлага на момиче:
– Да отидем у нас да пием кафе…
– Не – отсича тя.
– Но аз не съм такъв…
– Виж какво, не е такъв Евгени Минчев, а всички останали сте такива!