Срещат се американец и сърбин.
Американецът: Where are you from?
Сърбинът: I’m from Serbia.
Американецът: That’s awesome!
Сърбинът: На курцу те носам