Съпрузи правят секс. 15 минути, 30 минути, 45 минути.
Потна и изтощена, жената се обръща към мъжа:
– Какво става, мило? И ти ли не успяваш да мислиш за някой друг?