Крещиш „момче е!”, докато излизаш от родилното.
А какво – нещастие? Крещиш „момче е!”, докато излизаш от тайландски бардак