Урок по математика в клас с ромчета. Учителят пита:
– Асенчо, ако в бакалията дължиш 126 лева, в кръчмата – 148, а на каруцаря – 250, колко прави това?
– Ми не знам – отвръща Асенчо, – в такива случай ние се местим