В локалното на магистралата е спряла стара шкода с вдигнат капак.
Собственикът й прави опит да спре прелитащите край него автомобили, като очевидно търси помощ. Най-сетне една кола спира.
– Какъв е проблемът? – бодро пита онзи.
– Абе не знам и аз, всичко изглежда наред, а не пали – отвръща нашият човек.
Спрелият оглежда двигателя и промърморва:
– Ми да, всичко май си е на мястото, ето, влиза гориво, има искра… Някаква тайна има тука.
– Няма никаква тайна! – енергично отрича нашият човек.
– Е, тогава май не мога да ви помогна – свива рамене онзи, качва се на колата и отпрашва.
След малко сценарият се повтаря: спира кола, шофьорът слиза, оглежда двигателя и отсича:
– Всичко си изглежда съвсем наред. Не знам, има тук някаква тайна, казвам ви.
– Няма тайна! Няма тайна! – заразмахва ръце нашият. Онзи оглежда още малко и си тръгва.
Когато историята се повтаря за трети път, собственикът на шкодата не издържа и крясва:
– Да! Да! Има тайна! Има! Спя с жената на Иван, да! Спя! Убийте ме, ама нямам идея кво общо има това с двигателя!