За да има мир и любов в едно семейство, са необходими разбиране, уважение, толерантност и два компютъра.