За мъртвите или добро, или нищо. Например „той умря и това е добре”