Задача по математика за трети клас:
Ако Петърчо има 12 ябълки, Иванчо 8 ябълки, а Васко има английска сол в гъза, кой е избягал последен от охраняемата овощна градина?